30 oktober 2008
Forside >

Velkommen til Messelt!

Velkommen til nettstedet til Perstu Messelt som er gårdsnavnet til en av 3 Messeltgårder i Stor-Elvdal Kommune. På gården driver vi med skogbruk, utmarksnæring og jakt på elg, rein og småvilt. Vi har også et hegn hvor vi har startet med oppdrett av hjort og villsvin.

Teksten på disse sidene er skrevet av Herman Messelt som eier og driver Messeltgården.

Pentagrammet som kan ses i bakgrunnen på alle sidene er det gamle bumerket til gården Perstu Messelt og ble brukt til å svimerke eiendelene, slik som kister, tiner, kopper og kar. Det ble også brukt til å merke tømmer, men der har det også vært andre typer merkinger senere.

 

Karun Webdesign © 2002