30 oktober 2008
Forside > Fiske


Det er rike muligheter til å drive friluftsliv og å fiske i fjellvannene i området vårt. I tilegg har vi Glomma hvor det finnes det fisk av mange slag og størrelser.

I utmarka vår har vi flere hytter og skogshusvær som brukes ifbm jakt og opplevelsesferier.