30 oktober 2008
Forside > Jakt

Jakten har lange tradisjoner på eiendommen vår. Den gamle bjørnejegeren Ole Olsen Messelt (1790-1870) hadde sine jaktområder og opplevelser i markene som vi jakter på i dag, og ennå ser man rester etter bjønnestiller som han brukte når han jaktet på bjørn om våren.

I dag er det hovedsakelig elg, rein og litt småviltjakt som vi driver på med.

Reinsjakt
Jakten, som varer fra 20. august til 30.september, forgår både i snaufjellet og i skogen og byr på mange fine naturopplevelser i tillegg til en spennende jakt. Det som ofte kjennetegner reinsjakt på fjellet er mange timer med speiding uten at man ser noen ting, før det plutselig dukker opp dyr. Like fort som de kom kan de forsvinne og en får nesten inntrykk av at dyrene både kommer opp av- og forsvinner ned i bakken.

Etter at dyrene er funnet kommer det en spennende fase hvor man beveger seg mot dyrene uten å bli oppdaget, for så å kunne felle den reinen man har plukket ut.

Jakten hos oss foregår for det meste sammen med guider som kjenner terreng og trekkforhold for rein, og som hjelper til med slakting og bæring av vilt etter at det er felt.

Elgjakt
Elgjakten starter 25 september og varer fram til jul.

Normalt blir det skutt 5-8 elgokser hvert år og det er vanlig at det blir observert okser med 16-20 tagger årlig.

Norgesrekoren ble skutt på et naboterreng 5 km fra vårt i 2000.

I løpet av jaktperioden har vi overgangen fra høst til vinter i området vårt og man kan oppleve alt fra fine høstdager via ruskevær med regn og sludd til vinterjakt på ski med gode snøforhold.

Jaktopplegget passer for 2-5 jegere i 3-7 dager med eller uten bespisning. Under jakten bor dere i hytte på Seterstua.

Vi bruker forskjellige teknikker ved jakten vår - alt etter hvilke værforhold og terreng vi skal jakte i. I barskogen blir det mest brukt løshund og i fjellskogen bruker vi som oftest bandhund, ofte i kombinasjon med poster.

Rypejakt
Rypejakt kan du gå på fra 10.september.

Området vi disponerer ligger i tilknytning til Søndre Messeltseter og hytten ved Lyngsjøen.

Bestanden av rype har variert mye de siste årene og ligger vel nå på et lavt nivå, derfor passer rypejakten best i kombinasjon sammen med reinsjakt for de som liker begge deler.

All jakt hos oss foregår i velorganiserte former med egne guider og personer som tar seg av slakting og transport av felt vilt.

 

Les jakthistorier her.

 

 


Storbukk fra Eldådalen 2008
Dagens fangst på Messelt

Seterstua


Alf og Hjort
Fornøyd jeger

Statistikk - Jakt

Sett elg

Jegerdager